Site icon נוטריון ספרדית

אזרחות ספרדית

אזרחות ספרדית

אזרחות ספרדית

ברצונך לקבל אזרחות ספרדית או לבדוק את זכאותך לקבלת אזרחות ספרדית ? מומלץ לך לקרא את חוק האזרחות הספרדית המלא.

אזרחות הספרדית לצאצאי מגורשי ספרד

© כל הזכויות שמורות לעו"ד שבת. אין להעתיק את תרגום החוק, לפרסמו, להפיצו, או לעשות בו או בחלקים הימנו כל שימוש זולת עיון בו. 

להלן תרגום החוק הספרדי – חוק האזרחות לצאצאי מגורשי ספרד:

העלון הממלכתי הרשמי BOE 

יום חמישי 25 יוני 2015 סעיף 1, עמ' 521157 מס' 151

1. הוראות כלליות

ממשלת ספרד

 7045 חוק 12/2015 מיום 24 יוני, לעניין הענקת אזרחות ספרדית ל'ספרדים' שמוצאם בספרד.

פליפה VI

מלך ספרד

למען שהכל יראו ויבינו.

דעו: שבתי המחוקקים נתנו את אישורם והריני לקבוע את החוק הבא:

I מבוא לחוק למתן אזרחות ספרדית

הכינוי ספרדים ניתן ליהודים אשר חיו בחצי האי האיברי ובמיוחד לצאצאיהם, אשר לאחר הצווים משנת 1492 אולצו להמיר את דתם או להיות מגורשים ובחרו בדרך קיצונית זו. כינוי זה נובע מהצליל "ספרד", מילה שפירושה España (ספרד) בשפה העברית הקדומה והעדכנית. הנוכחות היהודית על האדמה האיברית הייתה קבועה לאורך אלף שנים, וקיימים לה שרידים מוחשיים עד ליום זה. למרות זאת, לאור תכתיבי ההיסטוריה היהודים יצאו לגלות והצטרפו או הקימו קהילות חדשות מעל לכל בצפון אפריקה, בבלקנים וברחבי האימפריה העותומנית.

בני ספרד שמרו על נוסטלגיה חסינה מפני שינויי שפות ודורות. הם שימרו את הלדינו או את החקטיה, השפה הספרדית מקורית שהועשרה על ידי שפות מאומצות. בשפת אבותיהם הם חיכו תפילות, רשימות, משחקים וסיפורים. הם שמרו וכיבדו את השמות אשר במקרים רבים תיארו את מקורותיהם, כמו כן הם קיבלו ללא תרעומת את השקט של ספרד הנישאת בשכחה.

הזיכרון והנאמנות נשארו לאורך כל הזמנים בקהילה גדולה, אשר קיבלה את זכות ההכרה של הנסיך אסטוריאס דה לה קונקורדיה בשנת 1990. הייתה זו החלטה שביטאה את הרצון לתרום לאחר כמעט חמש מאות שנים של גלות, להליך שיאפשר לקהילות הספרדיות דרך חזרה אל מקורותיהם, תוך פתיחה לתמיד של דלתות אומתם העתיקה. הענקת זכות זו נעשתה זמן קצר לאחר אירוע היסטורי: הביקור הראשון של מלך ספרד בבית כנסת ספרדי "תפארת ישראל" בלוס אנג'לס, קליפורניה, שנערך ביום 1 אוקטובר 1987.

בראשית המאה העשרים ואחת, ניצבו הקהילות הספרדיות בעולם מול אתגרים חדשים: אחדות מהן נפגעו על ידי זעמם של משטרים טוטליטריים, אחרות בחרו לחזור לירושלים הנערגת. כולן אימצו זהות פרגמטית וגלובאלית בדורות הבאים. בכל זאת המשיכה לפעום בהן תקווה לכך שספרד תכיר במטען ההיסטורי והסנטימנטלי של ה'ספרדים'. מטרתו של חוק זה היא לאפשר את התנאים ליהודים שאבות אבותיהם סבלו רדיפה ופגיעה עד לגירוש מקסטיליה ואראגון בשנת 1492 וזמן קצר לאחר מכן בשנת 1498 גורשו מנבארה. באמצעות חוק זה כוונת ספרד של היום היא לצעוד צעד בטוח לקראת התפייסות שלמה עם הקהילות הספרדיות.

II

הדעה האוהדת שהתגבשה בספרד למען הספרדים מקורה מתקופת איזבל השנייה, כאשר הקהילות היהודיות קיבלו רישיונות להחזיק בתי קברות משלהם, למשל בסביליה, ומאוחר יותר ניתנה הרשאה לפתיחת מספר בתי כנסת. בזמן היות פרננדו דה לוס ריוס, ראש ממשלה, בחנה הממשלה את האפשרות להעניק, באופן כללי, אזרחות ספרדית ליהודים הספרדים של מרוקו, אבל הרעיון ננטש לאור התנגדות מצד גורמים במגרב.

כמו כן, ראוי להכיר בכך, שבשנת 1886 בהוראת פרקסדס מטאו סגאסטה ובשנת 1900 ביוזמת הסנטור אנחל פולידו, החלה התקרבות לעבר הספרדים וכתוצאה מכך אישרה הממשלה פתיחת בתי כנסת בספרד, הקמת הברית ההיספנו- יהודית במדריד בשנת 1910 והקמת ה"קאסה אוניברסל" של  הספרדים בשנת 1920. כל האמור חיזק את הזיקה בין הספרדים לספרד.

באופן היסטורי, האזרחות הספרדית נרכשה על ידי הספרדים גם כן בנסיבות מיוחדות. דוגמא אחת הינה הצו המלכותי מיום 20 דצמבר 1924 שבדברי ההסבר שלו נזכרים ה"הספרדים העתיקים המוגנים או צאצאיהם ובאופן כללי היחידים השייכים למשפחות ממוצא ספרדי אשר בשלב כלשהו  נרשמו במרשמים הספרדיים וגורמים היספניים בעלי רגשות אהבה מושרשים לספרד, אשר בגלל אי ידיעת החוק ומסיבות אחרות המנוגדות לרצונם להיות ספרדים, לא הצליחו להשיג את אזרחותנו." בדרך זו נפתח הליך של התאזרחות, אשר אפשר לספרדים לקבל אזרחות ספרדית במשך תקופה שנמשכה עד שנת 1930. בקושי שלושת אלפים ספרדים מימשו זכות זו. למרות זאת, לאחר שהסתיימה התקופה, רבים קיבלו את ההגנה של הקונסולים של ספרד לרבות מבלי שקיבלו כנדרש, אזרחות ספרדית.

מלחמת העולם השנייה הציבה תחת השלטון הגרמני כמאתיים אלף ספרדים. קהילות פורחות של אירופה המערבית ומעל לכל קהילות מהבלקנים ומיוון סבלו מהברבריות הנאצית במספרים שאינם נתפשים, כמו גם חמישים אלף נרצחים בסלוניקי, עיר בעלת שורשים ספרדים עמוקים. קורבנם הברוטלי של אלפי ספרדים מהווה את הזיקה התמידית שמאחדת את ספרד עם זיכרון השואה.

באופן בלתי צפוי, קיבל הצו המלכותי מדצמבר 1924 תפקיד שלא חשבו עליו מנסחיו: הוא היווה את המסגרת החוקית שאפשרה לנציגויות הדיפלומטיות הספרדיות במהלך מלחמת העולם השנייה להעניק הגנה קונסולרית לאותם ספרדים אשר היו יכולים לקבל אזרחות ספרדית במסגרת צו זה. הרוח ההומניטרית של דיפלומטים אלה פרשה את ההגנה הקונסולרית על ספרדים שלא התאזרחו ובסופו של דבר ליהודים רבים נוספים, כמו במקרים של אנחל סאנז בריז בבודפשט, סבסטיאן דה רומרו רדיגאלס באתונה, ברנרדו רולנד דה מיוטה בפריז, חולי פלנסיה בסופיה, חוסה דה רוחס ומורנו בבוקרשט, חביאר מרטינז דה בדויה בליסבון או של אדוארדו פרופר דה קליחון בבורדו. אלפי יהודים ניצלו בדרך זו מהשואה והצליחו לשקם את חייהם.

III

בעת הנוכחית, קיימים שני אפיקים שדרכם יכולים הספרדים לקבל אזרחות ספרדית. האפיק הראשון, הוכחת תושבות חוקית בספרד במשך שנתיים לפחות. אפיק זה דומה לזה הקיים לגבי אזרחי מדינות אחרות שהינם בעלי זיקה מיוחדת לספרד, כגון אזרחים איברו-אמריקאים. האפיק השני הוא קבלת אזרחות באמצעות כתב התאזרחות, המוענק על פי שיקול דעת כאשר הצד המעוניין מקיים תנאים חריגים. החוק הנוכחי קובע, כי התנאים החריגים שחובה עליהם להתקיים כלולים בסעיף 12 לקודקס החוקים האזרחי, אשר קובע, כי על מבקשי האזרחות להיות ספרדים שמקורם בספרד אשר יוכיחו את היותם כאלה ואת זיקתם המיוחדת לספרד. כמו כן, קובע החוק דרישות ותניות נוספים שיש לעמוד בהם כדי לעמוד באותם תנאים. בהתקיים תנאים אלו מתמלאת יומרתן הלגיטימית של קהילות הספרדים שבגלות, אשר אבותיהן גורשו לגלות.

בין המסמכים הנדרשים שהינם בעלי רלוונטיות מיוחדת נכלל אישור המונפק על ידי פדרציית הקהילות היהודיות בספרד, בהתאמה לקבוע בהסכם לשיתוף פעולה עם המדינה, אשר אושר בחוק 25/1992 מיום 10 לנובמבר.

יש למנוע שבמסגרת הרפורמה הנוכחית של סעיף 23 של הקודקס האזרחי תותנה הענקת אזרחות ספרדית בויתור על אזרחות קודמת. נכון לעת הנוכחית, הספרדים הינם היחידים אשר בעת קבלת אזרחות לאחר שנתיים של תושבות מחויבים לבצע ויתור זה.

החוק הנוכחי שואף להיות נקודת מפגש בין הספרדים של היום ובין צאצאיהם של מי שגורשו באי צדק משווע החל בשנת 1492. ההצדקה המונחת בבסיסו היא הקמה משותפת, מול אי הסובלנות של העבר, מרחב חדש של חיים בהרמוניה ובהבנה, באופן  אשר יפתח לתמיד בפני מגורשי ספרד, את דלתות מדינתם העתיקה.

IV

החוק מורכב משני סעיפים, ארבע הוראות נוספות, הוראה זמנית אחת ושש הוראות סופיות.

סעיף 1. הענקת אזרחות ספרדית לספרדים שמוצאם בספרד על פי כתב התאזרחות.

 1. לצורך האמור בס"ק 1 לסעיף 21 של הקודקס האזרחי, ביחס לתנאים החריגים אשר נדרשים כדי לקבל זכאות לאזרחות ספרדית על פי תעודת התאזרחות מובהר בזה, כי נסיבות אלו תתגשמנה ביחס לספרדים שמוצאם בספרד, אשר יוכיחו את התנאי האמור וכן זיקה מיוחדת אחת לספרד, זאת אפילו אם אין להם תושבות חוקית במדינתנו.
 2. התקיימות התנאי של להיות ספרדי שמוצאו בספרד תוכח על פי מכלול דרכי ההוכחה הבאות:

א) אישור שניתן על ידי נשיא הועדה הקבועה של פדרציית הקהילות היהודיות בספרד.
ב) אישור שניתן על ידי נשיא או בעל תפקיד מקביל בקהילה היהודית באזור המגורים או בעיר הולדתו של המבקש.
ג) אישור מטעם הסמכות הרבנית המוסמכת והמוכרת מבחינה משפטית במדינת התושבות הרגילה של המבקש.

המבקש יהיה רשאי להגיש אישור שניתן על ידי נשיא הועדה הקבועה של פדרציית הקהילות היהודיות בספרד, המאשר את סמכותו של מעניק המסמכים. לחלופין, כדי לאמת את המסמכים הנזכרים באותיות ב) ו-ג) על המבקש לספק:

1) העתק מתקנון ההתאגדות המקורי של המוסד הדתי הזר.
2) אישור של המוסד הזר אשר יכלול את שמותיהם של מי שהתמנה לייצגו לצרכים משפטיים.
3) אישור או תעודה המאשרים כי המוסד הזר קיבל הכרה משפטית במדינת המקור שלו.
4) אישור אשר ניתן על ידי הנציג המשפטי של המוסד אשר מאשר, כי הרב החתום נושא בתפקידו ככזה באופן אפקטיבי                   ובפועל, בהתאם להוראות התקנון של אותו מוסד.

בנוסף, התעודות שאליהן מתייחסות הפסקאות שלעיל, למעט האישור אשר ניתן על ידי נשיא הועדה הקבועה של פדרציית הקהילות היהודיות בספרד, תאושרנה כנדרש לפי העניין, תתורגמנה לספרדית על ידי מתרגם בשבועה, ויצורף להן אפוסטיל לפי אמנת האג או חותם האימות המשפטי המתאים.

ד) הוכחה לעניין שימוש בשפת הלדינו או "חקטיה" כשפה מוכרת למבקש או הוכחה אחרת המלמדת על מסורת של שיוך לקהילה זו.
ה) תעודת לידה או "כתובה" ולחלופין תעודת נישואין המאשרת, כי היא נערכה בהתאם למסורת קסטיליה.
ו) חוות דעת מנומקת, אשר ניתנה על ידי מוסד בעל סמכות מספקת, אשר תאמת את השתייכות שמות המשפחה של                       המבקש לשושלת הספרדים ממוצא ספרדי.
ז) כל נסיבה אחרת אשר תוכיח היטב, כי המבקש הינו ספרדי שמוצאו בספרד.

 3. הזיקה המיוחדת לספרד תוכח במכלול דרכי ההוכחה הבאות:

א) אישור על לימודי ההיסטוריה והתרבות הספרדיים, אישור שיינתן על ידי מוסדות רשמיים או פרטיים בעלי הכרה                              רשמית.
ב) הוכחת הכרת שפת הלדינו או ה"חקטיה".
ג) שמו של מבקש האזרחות הספרדית או שמו של בן שושלתו הישירה נכלל ברשימת המשפחות הספרדיות המוגנות של ספרד, שאליה, בהקשר של מצרים ויוון, מתייחס הצו – חוק מיום 29 לדצמבר 1948 או ברשימות של מי שהתאזרחו בדרך המיוחדת שנקבעה הצו המלכותי מיום 20 דצמבר 1924. וכן על ידי הוכחת "כל נסיבה אחרת אשר תוכיח היטב את הזיקה המיוחדת של המבקש עם ספרד".
ד) קשר דם של המבקש עם אדם אשר נזכר בסעיף ג) לעיל.
ה) ביצוע פעילויות מועילות, תרבותיות או כלכליות לטובת בני אדם או מוסדות ספרדיים או בשטח ספרדי, כמו גם                                   פעילויות שתפותחנה בסיוע מוסדות מכווני לימוד, שימור והפצה של התרבות הספרדית.
ו) כל נסיבה אחרת אשר תוכיח היטב את הזיקה המיוחדת של המבקש עם ספרד.

4. בכל מקרה, יהיה צורך להגיש תעודת לידה מאומתת כנדרש או עם אפוסטיל, ובהתאם לעניין, מתורגמת.

5. כמו כן, הוכחת זיקה מיוחדת לספרד תדרוש עמידה בשתי בחינות. הראשונה, הוכחת ידיעה בסיסית של השפה הספרדית ברמה A2 או למעלה מכך, לפי המדד האירופי המשותף ביחס לידיעת שפות, אשר נקבע לפי מועצת האיחוד האירופי, וזאת על ידי מעבר מבחן לקבלת דיפלומה לידיעת השפה הספרדית כשפה זרה DELE ברמה A2 או למעלה מכך. במבחן השני תיבדק ידיעת החוקה הספרדית והכרת המציאות הסוציאלית והתרבותית הספרדית.

מבחנים אלה יערכו וינוהלו על ידי מכון סרבנטס על פי התנאים שיקבעו מעת לעת.

מבקשים שהינם אזרחי מדינות או טריטוריות שבהן השפה הספרדית הינה שפה רשמית יהיו פטורים ממבחן להוכחת שליטה על השפה הספרדית, אבל לא יהיו פטורים מידיעת העניינים החוקתיים והסוציו תרבותיים.

רק בוגרים בני שמונה עשרה שנים ובני אדם שאין להם כשירות מופחתת מבחינה משפטית יצטרכו אך ורק לעבור את מבחן DELE, להוכיח את החוקה הספרדית ואת המציאות החברתית והתרבותית הספרדית. קטינים ובני אדם בעלי כשירות משפטית מופחתת יהיו פטורים ויהיו מחויבים להגיש אישורים ממקומות לימודיהם, מגוריהם, או ממוסדות טיפול או חינוך מיוחד שבהם הם רשומים.

סעיף 2. ההליך לקבלת אזרחות ספרדית

1) הליך הענקת האזרחות המוסדר בחוק זה יעשה באופן אלקטרוני. הבקשה תמולא בספרדית ותופנה למינהלת הכללית של המרשמים ושל הנוטריונים. תוך כדי ההליך יינתן למבקש מספר מזהה לבקשתו.

2) הבקשה תוגש באמצעות האינטרנט למועצת הכללית של הנוטריונים. מועצה זו, לפי הנהלים שהיא תקבע, תטפל בבקשה לפי ההעדפות המוצהרות של המבקש ותקבע את זהות הנוטריון המוסמך כדי לבדוק את המסמכים שהוגשו.

3) בתום בדיקת המסמכים, לאחר שנקבע באופן מקדמי שהמבקש הינו ספרדי שמוצאו בספרד, כמו גם זיקתו המיוחדת לספרד, הנוטריון יבחן את המבקש בנוכחותו האישית, שבמהלכה יערך פרוטוקול מיוחד על גבי נייר נוטריוני ייעודי. המבקש יביא עמו את כל מסמכי ההוכחה המקוריים, הנזכרים בסעיף הקודם, וזאת כשהם מתורגמים כנדרש לפי העניין, וביחס למבקשים בגירים תוגשנה תעודות יושר ממדינות מוצאם וכן מאותן מדינות שבהם הם התגוררו במהלך חמש השנים האחרונות. כל המסמכים הנזכרים צריכים להיות מוגשים כשהם מאושרים כנדרש ונושאים אישור אפוסטיל או מאושרים, ולפי העניין מתורגמים, כאשר חובה על התרגום להיות תרגום בשבועה. במהלך ההופעה האישית או באמצעות נציגו המשפטי של המבקש, יהא על המבקש להצהיר בפני הנוטריון המוסמך את נכונות העובדות שבבסיס בקשתו לאזרחות ספרדית.

לאחר שהסתיים הריאיון של מבקש האזרחות הספרדית ולאחר שנבדקו כל המסמכים שהוגשו להוכחת בקשתו לאזרחות ספרדית, יקבע הנוטריון אם להערכתו הוכיח או לא הוכיח המבקש את התנאי של היותו ספרדי שמוצאו בספרד ואת הזיקה המיוחדת עם ספרד. הנוטריון ינמק את החלטתו בנוגע לקיום הדרישות הקבועות בסעיף 1 ויעשה כן על גבי פרוטוקול.

פרוטוקול זה יהיה כפוף לתקנות הנוטריונים, בשים לב לאמור להלן:

א) הפרוטוקול והצהרת הנוטריון ביחס לעמידת המבקש בתנאים האמורים בסעיף 1 יערכו על גבי מסמך אחד.

ב) הנוטריון יבדוק את מסמכי ההוכחה הרלוונטיים, הנזכרים בסעיף 1 ולאחר שראה את המסמכים שהוגשו וקיבל את הצהרת המבקש, יקבע אם, לפי מיטב שיפוטו, הם עונים על הדרישות המשפטיות.

ג) לאחר שהושלמה עריכת הפרוטוקול המיוחד, יגיש הנוטריון עותק אלקטרוני של הפרוטוקול, בטופס אחיד אשר יוחלט עליו בהנהלה הכללית של המרשמים ושל הנוטריונים, באמצעות האינטרנט להנהלה הכללית של המרשמים ושל הנוטריונים.

4) לאחר שהתקבל פרוטוקול הנוטריון אשר מאשר את כל הפעולות שבוצעו, תדרוש המנהלת הכללית של המרשם והנוטריונים את חוות דעתם של הגופים המתאימים במשרד הפנים ובמשרד ראש הממשלה, אשר יחליטו באופן מנומק ויפרסמו, לפי העניין, את החלטתם בבקשה.

5) ההחלטה שתירשם תהיה בעלת תוקף משפטי מספיק לצורך רישום מתאים במרשם האזרחי, לאחר מילוי דרישות השבועה או הצהרת נאמנות למלך ולציות לחוקה ולחוקים כנדרש באות א) של סעיף 23 לקודקס האזרחי, ביחד עם יתר הדרישות המופיעות בפסקה הבאה. ההנהלה הכללית של המרשם ושל הנוטריון תגיש עותק של ההחלטה לממונה על המרשם האזרחי, האחראי לרישום לידות.

6) תוקף ההחלטה של ההחלטה על הענקת אזרחות ספרדית יישאר תלוי לצורך כך, שבמשך תקופה של שנה, החל ביום הבא שלאחר מתן ההודעה על ההחלטה למבקש, הוא ישלים את כל התנאים בפני המרשם האזרחי המוסמך לפי מקום מגוריו, ואל הם:

א) הגשת בקשה לרישום.

ב) הגשת תעודה חדשה ובתוקף של העדר רישום פלילי, שאושר כדין או קיבל אפוסטיל, ותורגם לפי העניין.

ג) למסור בפני הממונה על המרשם האזרחי שבועה או ה הצהרת נאמנות למלך וציות לחוקה ולחוקים, לפי העניין.

אי קיום הדרישות האמורות על ידי המבקש בתוך פרק הזמן שנקבע לעיל יגרום לתפוגת ההליך.

הוראה נוספת ראשונה. מועדים.

 1. על המבקשים להשלים את בקשותיהם בתוך פרק זמן של שלוש שנים החל במועד כניסת חוק זה לתוקף. בהסכמת מועצת השרים ניתן יהיה להאריך תקופה זו בשנה נוספת אחת.
 1. החלטות בבקשות לקבלת אזרחות ספרדית לפי חוק זה תתקבלנה בתוך תקופה מקסימלית של שנים עשר חודשים החל במועד שבו הוגש התיק ביחד עם חוות הדעת הנזכרות בפסקה 4 של סעיף 2 להנהלה הכללית של המרשמים ושל הנוטריונים.
 1. אם חלפה התקופה האמורה ללא קבלת החלטה מפורשת ביחס לבקשות לקבלת אזרחות ספרדית אשר מוסדרות בחוק זה, יראו בשתיקה האדמיניסטרטיבית כתשובה שלילית לאותן בקשות בדבר קבלת אזרחות ספרדית.

הוראה נוספת שנייה. הליכי הגשת בקשות באינטרנט ואגרת ניהול תיקים

 1. משרד המשפטים יקבע כללים להגשת בקשה באינטרנט לצורך קבלת אזרחות ספרדית בגין תושבות, כתב התאזרחות או ויתור עליה.
 1. ההליך להענקת אזרחות ספרדית לפי כתב אזרחות שאליו מתייחס חוק זה יהיה כרוך בתשלום 100 אירו בגין הניהול האדמיניסטרטיבי של כל בקשה. חובת תשלום האגרה תחול על המבקש במועד הגשת הבקשה לקבלת אזרחות ספרדית. תשלום האגרה לא יהיה מותנה בתוצאות ההליך.
  משרד המשפטים יהיה אחראי על נושא תשלום האגרות והוא אשר יקבע את אופן תשלומן.

הוראה נוספת שלישית. נסיבות חריגות ושיקולים הומניטריים

אם, לאחר חלוף התקופה שאליה מתייחסת פסקה 1 של ההוראה הנוספת הראשונה, התקיימו נסיבות חריגות או שיקולים הומניטריים, הספרדים אשר יעמדו בדרישות החוק ובהליכים הקבועים בו, יוכלו להגיש בקשה לקבלת אזרחות ספרדית, שהענקתה תיעשה על על ידי מועצת השרים, לפי המלצת משרד המשפטים.

הוראה נוספת רביעית. רישום במרשם האזרחי.

הגורם המוסמך לגבי הרישומים הצריכים להיעשות כפועל יוצא מהענקת אזרחות ספרדית לפי כתב התאזרחות לספרדים ממוצא ספרדי, אשר הוכיחו זיקה מיוחדת לספרד, יהיה הממונה על המרשם האזרחי האחראי על רישום לידות.

הוראה זמנית יחידה. הליכים מקבילים

 1. מי שלפני כניסת חוק זה לתוקף הגיש בקשה להענקת אזרחות ספרדית באפיק של כתב התאזרחות בהליך רגיל או אישי וטרם קיבל הודעה על החלטה בבקשתו, יהיה רשאי לבחור אם להמשיך את ההליך בתיק בהתאם להליכים המוסדרים בחוק זה ולצורך כך יהא עליו לבקש זאת באופן מפורש ולהגיש את המסמכים הנדרשים לפי סעיף 2, אשר טרם הגישם.
 1. מימוש זכות הבחירה של מבקש אזרחות ספרדית יעשה באמצעות ממשק אלקטרוני אשר יקבע בהתאם להוראה הנוספת השנייה וזאת בתוך התקופה הנזכרת בפסקה 1 להוראה הנוספת הראשונה. לאחר מימוש זכות הבחירה, הליך הבקשה לאזרחות על פי כתב התאזרחות יתנהל על פי מסגרת ההליכים המהותיים והפרוצדורליים המוסדר בחוק זה; כמו כן, המבקש יהא רשאי, באופן אישי או באמצעות מיופה כח, לבקש מההנהלה הכללית של המרשמים והנוטריונים להוציא את המסמכים שהוגשו לתיקו כדי לצרפם כעת לפרוטוקול הנוטריוני והוא יהא רשאי גם כן, באופן אישי או באמצעות מיופה כח, להשלים את התיק עם המסמכים שידרשו בהתאם לאמור בסעיף 2, אשר טרם הוגשו או להגיש פרוטוקול נוטריוני חדש אם הדבר נחוץ. כל הבקשות, לרבות זו של מימוש הברירה, תטופלנה לפי סדר קבלת המסמכים וחוות הדעת הנדרשים.

הוראה סופית ראשונה. שינוי הקודקס האזרחי

 סעיף 23 לקודקס האזרחי ינוסח באופן הבא:

"סעיף 23

אלו הן הדרישות לצורך מתן תוקף לקבלת אזרחות ספרדית לפי בחירה, כתב התאזרחות או תושבות:

א) הבגיר מעל ארבע עשרה שנים מסוגל להישבע או להצהיר נאמנות למלך ועל ציות לחוקה ולחוקים.

ב) אותו אדם יצהיר, כי שהינו מוותר על אזרחותו הקודמת, אולם דרישה זו לא תחול לגבי אזרחי המדינות הנזכרות בפסקה 1 לסעיף 24 ולספרדים שמוצאם בספרד.

ג) קבלת האזרחות תירשם במרשם האזרחי הספרדי."

הוראה סופית שנייה. שינוי הטקסט המאוחד בחוק הכללי לזכויותיהם של בעלי מוגבלויות ושילובם החברתי, אשר אושר בצו מלכותי 10/2013 מיום 29 לנובמבר.

תתווסף הוראה חדשה, מספר שתים עשרה לטקסט המאוחד בחוק הכללי לזכויותיהם של בעלי מוגבלויות ושילובם החברתי, אשר אושר בצו מלכותי 1/2013 מיום 29 לנובמבר, בנוסח הבא:

"הוראה נוספת מספר שתים עשה. נגישות שוויונית לאזרחות ספרדית לבעלי מוגבלויות."

לבעלי מוגבלויות תהיה נגישות שוויונית לאזרחות ספרדית. כל הוראה בדין אשר תביא לקיפוח, ישיר או עקיף בנגישות בתי אדם לאזרחות בגין תושבות מסיבת מוגבלות תהא בטלה ומבוטלת. בהליכים לקבלת אזרחות ספרדית בעלי מוגבלויות שיציינו זאת יקבלו עזרה והתאמות סבירות שיאפשרו ביצוע אפקטיבי של התחייבות זו לשוויון."

הוראה סופית שלישית. תוספות

כל האמור בחוק זה יראו בו תוספת לאמור בחוק 20/2011 מיום 21 יולי למרשם האזרחי ולחלופין לאמור בחוק 30/1992 מיום 26 נובמבר בתחום המשפטי של הרשויות האדמיניסטרטיביות ושל ההליך האדמיניסטרטיבי הכללי ושל חוק 11/2007 מיום 22 יוני, לגבי גישה אלקטרונית של אזרחים לשירותים ציבוריים.

הוראה סופית רביעית. הסמכה

משרד המשפטים מוסמך בזה לקבוע את הכללים שיהיו נחוצים לצורך ביצוע הוראות חוק זה.

הוראה סופית חמישית. הוראה מסמיכה

חוק זה נחקק מכח סעיף  149.7.2a של החוק הספרדית ביחס לאזרחות ספרדית.

הוראה סופית שישית – ואחרונה. כניסה לתוקף

חוק זה יכנס לתוקף ביום 15 אוקטובר, 2015.

מכל האמור, הריני מצווה בזה את כל הספרדים, האזרחים והרשויות לקיים את חוק זה.

                                                                                                            מדריד 24 יוני 2015.

                                                                                                            המלך פליפה

ראש הממשלה

מריאנו ראחוי ברי

© כל הזכויות שמורות לעו"ד א.שבת. אין להעתיק את תרגום החוק, לפרסמו, להפיצו, או לעשות בו או בחלקים הימנו כל שימוש זולת עיון בו. 

לקריאת התנאים לקבלת דרכון ספרדי לחצו כאן.

שירותים נוספים:

דרכון ספרדי »
שירותי נוטריון בספרדית עבור מסמכים לקבלת דרכון ספרדי »
שירותי נוטריון בספרדית לאישורי לימודים »
שירותי נוטריון בספרדית למכרזים »
שירותי נוטריון ספרדית לחברות »
שירותי נוטריון ספרדית לעסקאות נדל"ן בספרד » 
תרגום ספרדית ועברית »
תרגום עברית ספרדית » תרגום משפטי »

Exit mobile version