Site icon נוטריון ספרדית

אזרחות ספרדית

Ketuba from Tanger
כתובה מטנגי'ר ערוכה לפי מנהג יהודי קסטיליה

תרגום נוטריון להגשת בקשה לאזרחות ספרדית

צרו קשר !

ניתן להתקשר עם משרדנו בטל' 09-9543895, בפקס 09-9545033 או ניתן לשלוח אלינו דואר אלקטרוני לכתובת office@notario.co.il וצוות המשרד יטפל בפנייתכם באופן מיידי. משרדנו ממוקם ברח' משכית 22 (כניסה דרומית) קומה ג' בהרצליה פיתוח.

לקריאה אודות עו"ד א.שבת, נוטריון לחצו כאן.

הנך מעוניין להגיש בקשה לאזרחות ספרדית ? רצוי שתכין מראש את המסמכים הדרושים להגשת הבקשה ולשיפור סיכוי ההצלחה של בקשתך לאזרחות. משרדנו יוכל לסייע לך בתרגום ושירותי אימות תרגום נוטריוני של מסמכיך לצורך קבלת אזרחות ספרדית.

לקריאת החוק על אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד לחץ כאן.

לעיון בתנאים לקבלת דרכון ספרדית לחץ כאן.

תרגום נוטריון לאזרחות ספרדית

מהם המסמכים המאושרים על ידי נוטריון, אשר קרוב לוודאי תזדקק להם לצורך הגשת בקשתך לאזרחות ספרדית ?

ראשית, כמובן, כל מסמך אשר יכול לסייע בהוכחת זיקתך לספרד או להוכחת היותך נמנה על צאצאי יהודים מגורשי ספרד, עשוי לשפר את סיכויי הצלחתך בקבלת אזרחות ספרדית. לדוגמא, בתמונה שלעיל מצולמת כתובה מטנג'יר, אשר מצוין בה שטקס נישואי בני הזוג ותנאי הכתובה נעשו לפי מנהג "המגורשים מספרד". צאצאיהם של בני הזוג שערכו את הכתובה יוכלו להוכיח באמצעותה, בנקל, כי הם צאצאי היהודים מגורשי ספרד.ניתן להוכיח את היותו של אדם צאצאי למגורשי ספרד גם באמצעים אחרים: שמות משפחה, הצגת שושלת יוחסין, הוכחת ידיעת הלדינו, החקטייה ועוד.

שנית, קרוב לוודאי שתזדקק למסמכים הבאים, כשהם מתורגמים לספרדית, מאושרים על ידי נוטריון, וחתומים בחותמת אפוסטיל:

תעודת לידה (משרד הפנים מנפק תעודות לידה מתורגמות לאנגלית בלבד. בספרד אינם מקבלים תעודות מתורגמות לאנגלית ולפיכך יש לתרגמה לספרדית).

תעודת העדר רישום פלילי עדכנית ("תעודות יושר") (הדרישה היא לקבל תעודת יושר מהמטה הארצי של המשטרה. התעודה נשלחת ישירות לשגרירות ספרד ונאספת משם על ידי בעל התעודה.

עותק דרכון (הדרכון צריך להיות מצולם ומאושר במלואו על ידי הנוטריון).

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בהכנת אישורים נוטריונים בספרדית, הדרושים להגשת בקשות לאזרחות ספרדית, בספרד, לרבות הסדרת תעודות אפוסטיל לפי אמנת האג.

פרטים ליצירת קשר

ניתן להתקשר עם משרדנו בטל' 09-9543895, בפקס 09-9545033 או ניתן לשלוח אלינו דואר אלקטרוני לכתובת office@notario.co.il וצוות המשרד יטפל בפנייתכם באופן מיידי. משרדנו ממוקם ברח' משכית 22 (כניסה דרומית) קומה ג' בהרצליה פיתוח.

לחצו כאן לדף נוטריון הרצליה.

Exit mobile version