Site icon נוטריון ספרדית

נוטריון למכרזים

מכרז ציבורי

נוטריון למכרזים ציבוריים

נוטריון בספרדית לצורך מכרזים ציבוריים

צרו קשר !

ניתן להתקשר עמנו בטל' 09-9543895, בפקס 09-9545033 או ניתן לשלוח אלינו דואר אלקטרוני לכתובת office@notario.co.il וצוות המשרד יטפל בפנייתכם באופן מיידי. משרדנו ממוקם ברח' משכית 22 (כניסה דרומית) קומה ג' בהרצליה פיתוח.

לקריאה אודות עו"ד א.שבת, מחברו של ספר במכרזים: העתירה המנהלית והסעדים במכרזים ציבוריים (2017), מומחה למכרזיםלחצו כאן.

שירותי נוטריון בספרדית לצורך מכרזים ציבוריים – מכרזים ממשלתיים

חברות ישראליות רבות מתמודדות במכרזים ציבוריים (הנקראים גם מכרזים ממשלתיים) המתפרסמים בספרד ובאמריקה הלטינית כדי למכור את שירותיהן או את מוצריהן. מכרזים ציבוריים ציבוריים הם הליכים תחרותיים שמנהלים משרדי ממשלה וגופים ציבוריים, כאשר תכליתם הסופית של הליכים אלה היא לבחור בהצעה "הטובה ביותר" עבור הגוף המזמין. מכרזים ציבוריים הינם הליכים מקדימים המתנהלים לקראת התקשרות עם ספקים, מתוך תכלית לבחור בהצעה "הטובה ביותר", כאמור. סכומן של התקשרויות אלו יכול להגיע למאות מליוני שקלים חדשים ואף למעלה מכך. במרבית המדינות קיימת חובת פרסום מכרזים על פי דיני מכרזים מקומיים, במיוחד כאשר ההתקשרויות העומדות על הפרק הינן בהיקפים כספיים ניכרים.

חלק מהמכרזים הינם להקמת תשתיות לאומיות אזרחיות, כגון: כבישים, גשרים, מערכות תקשורת, שדות תעופה, בתי חולים. חלק אחר של המכרזים הוא לאספקת ציוד בטחוני או צבאי, כגון רכבים משוריינים, מערכות ציתות, מטוסים ללא טייס ועוד. לאור היקפם הכספי הגדול של המכרזים, הצלחה בהם מהווה עניין חשוב, רגיש ולעתים אפילו מכריע עבור המתמודדים.

בכל המכרזים הללו נדרשים המתמודדים להגיש, ביחד עם הצעתם, אישורים נוטריונים שונים בספרדית, כגון: יפויי כח נוטריונים, הצהרות נוטריוניות, תרגומים נוטריונים של מסמכי ההתאגדות של המתמודד, תרגומים נוטריונים של פרופיל החברה, של דו"חות כספיים, המלצות של לקוחות, וכיוצא באלה מסמכים. אישורים נוטריונים אלה נועדים כדי להוכיח את זהות המתמודד, את נושאי התפקידים המוסמכים לפעול בשמו ועבורו, וכן את עמידתו בכלל תנאי המכרז.

למשרדנו נסיון רב בהכנה מדוקדקת של אישורי נוטריון לספרדית הדרושים לך לצורך הגשת הצעה מטעם חברתך למכרזים בספרד או במדינות אמריקה הלטינית. אנו מבינים את רגישות העניין ואת הצורך להכין את המסמכים בתוך פרק זמן קצר יחסית. ד"ר שבת הינו עו"ד למכרזים, נסיונו וידיעתו המרובים בתחום זה תורמת תרומה משמעותית להכנה נכונה של אישורים הנוטריון הנדרשים לצורך הגשת הצעות למכרזים בחו"ל.

פרטים ליצירת קשר

ניתן להתקשר עמנו בטל' 09-9543895, בפקס 09-9545033 או ניתן לשלוח אלינו דואר אלקטרוני לכתובת office@notario.co.il וצוות המשרד יטפל בפנייתכם באופן מיידי. משרדנו ממוקם ברח' משכית 22 (כניסה דרומית) קומה ג' בהרצליה פיתוח.

לחצו כאן לדף נוטריון הרצליה.

Exit mobile version